Reikalavimai treneriams ir žokėjams

 

Reikalavimai treneriams ir žokėjams

   Nuo 2013 metų treneriams ir žokėjams dalyvaujantiems Lietuvos žokėjų klubo organizuojamose lenktynėse bus reikalaujama turėti galiojančią licenziją. Licenziją  suteiksime sumokėjus žyminį mokestį ir įvertinus pareiškėjų kriterijus. Licencijos išdavimas arba pratęsimas bus išduodamas atsižvelgiant į sekančius kriterijus, siekiant apsaugoti dalyvių ir žirgų gerovę.

 

TRENERIŲ

 Patirtis ir kvalifikacija

 Treneris turi turėti:

1. Pakankamai  treniravimo patirties;

2. Gali įrodyti , kad nusimano apie žirgų  normalią fiziologinę sveikatos būklę, paplitusių ligų ir kitų negalavimų  požymius.

3. Pakankamai žinių apie žirgininkystėje taikomas profilaktines priemones ir  veterinarinį gydymą;

3. Pakankamai žinių apie žirgų fiziologiją ir jų  šėrimo principus;

4. Pakankamai žinių apie hipodromo procedūras ir  žirgų lenktynių  taisykles;

5. Turi formalų kvalifikacijos kėlimo atestatą (per metus dalyvavęs bent dviejuose seminaruose žirgininkystės (priežiūra,treniravimas,verslo valdymas), veterinarijos ar žirgų psichologijos tema).

 

PASLAUGOS

 Treneris turi turėti:

1. Tinkamas patalpas, įskaitant tinkamas arklidės. (Pareiškėjas yra tinkamai patyręs ir atsakingas darbuotojas);

2. Galimybių treniruoti žirgus, takelius, reikiamus atstumas šuoliuoti treniruotėse ar įrenginius skirtus žirgų mokymui;

3. Privalumas būtų, jei turi galimybę pradėti mokyti jaunus žirgus, pvz. turi mokomuosius starto boksus, taip pat jaunimą.;

4. Privalumas būtų,jei turi, prieigą prie kliūčių arba turi patirties  mokyti šokinėti žirgus.

 

Bendrieji reikalavimai

1. Pareiškėjas turi būti geros reputacijos.

2. Pareiškėjas  turi suteikti tinkamas nuorodas paraiškai pagrįsti.

3. Pareiškėjas turi pateikti trumpą verslo planą veiklai  pirmiesiems 12 mėnesių .

 

ŽOKĖJAI

 Patirtis ir kvalifikacija

 Žokėjas turi:

1. Pademonstruoti pakankamą joti  žirgais kompetenciją ir patirtį, kaip reikalaujama pagal žirgų lenktynių instituciją, įskaitant gamybinę praktiką.

2. Patenkinamai parodyti praktinius įgūdžius pagal pateiktą komisijos užduotį vertinimo metu, kaip reikalaujama pagal žirgų lenktynių institucijas.

  

Medicininis tinkamumas

 1. Atitikti sveikatos reikalavimus pagal nustatytus ir reikalingus žirgų lenktynių institucijos standartus.

 

Bendrieji reikalavimai

1. Pareiškėjas turi būti geros reputacijos.

2. Pareiškėjas turi turėti pakankamai žinių apie žirgų lenktynes.