Mokymai „Žirgininko parengimas“

2013 02 04

Mokymai „Žirgininko parengimas“

VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokykla, dalyvaudama partnerio teisėmis bendrame su VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokykla, projekte „Žirgininko parengimas“ Nr.1PM-PV-11-1-007430-PR001, kviečia į mokymus „Žirgininko parengimas", kurio metu dalyviai nemokamai gali išklausyti ir gauti „Leader“ pažymėjimus šioms programoms:

1. Žirgininkystės pagrindai;
2. Žirgų veislininkystės technologijos;
3. Jojamųjų žirgų treniravimo technologijos;
4. Ristūnų treniravimo technologijos;

Registruojami tik vidurinį išsilavinimą turintys klausytojai.

Mokymų pradžia: 2013 metų vasario 11 d. 10 val. VšĮ Raseinių hipodromas patalpose. Adresas:  Dumšiškių k. Paraseinio g. 16 Raseinių r. sav.

Išklausius šias keturias programas ir turint visus 4 pažymėjimus yra galimybė lankyti papildomus „Leader“ programos kursus ir gauti „Žirgininko“ arba „Sportinių žirgų treniravimo“ kvalifikacijos pažymėjimus.

Projektas finansuojamas Lietuvos kaimo plėtros 2007 -2013 metų programos priemonės „Profesinio mokymo ir informavimo veikla“ veiklos srities „Asmenų, susijusių su žemės ir miškų ūkio veikla, mokymas ir informavimas“ lėšomis.